Kontaktuppgifter

Föreningen kan nås enligt följande:

Ordförande: Patrik Fältström
Tel: 070-6059051
Mail: info@kullamollan.se
Kassör: Karin "Kajsa" Martinsson

Kalender

Möllans dag
söndag 1:a juli 2018
kl 11.00–16.00
Kulturafton
söndag 5:e augusti 2018
kl 18.30–20.30

Styrelsen

Styrelsen i Föreningen Kullamöllan väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen väljer bland valda ledamöter sekreterare och vice ordförande. Revisorer väljs också av årsmötet.

För närvarande (2017 efter årsmötet) är styrelsens sammansättning enligt nedan.

Ordförande: Patrik Fältström, Eggelstad
Kassör: Karin ”Kajsa” Martinsson, Eggelstad
Sekreterare: Jan Michael Rynning, Lövestad
Vice ordförande: Erik Jönsson, Lövestad
Ledamöter: Bertil Hägg, Lövestad
Henrik Jägerman, Eggelstad
Hanna Perdén, Lövestad
Ersättare: Martin Bengtsson, Lövestad
Conny Jönsson, Månslunda
Revisorer: Bertil Eriksson, Eggelstad
Bengt Jönsson, Eggelstad
Ersättare: Alexander Scherling