Kontaktuppgifter

Föreningen kan nås enligt följande:

Ordförande: Patrik Fältström
Tel: 070-6059051
Mail: info@kullamollan.se
Kassör: Karin "Kajsa" Martinsson

Kalender

Årsmöte
onsdag 22:a februari 2017
kl 19.00 Kommungården
Vårstädning
söndag 7:e maj 2017
kl 11.00
Möllans dag
söndag 2:a juli 2017
kl 11.00–16.00
Kulturafton
söndag 6:e augusti 2017
kl 18.30–20.30

Mailinglistor

Föreningen har förutom denna nya webbsida, även två mailinglistor. En för styrelsen som man kan använda för att nå den, och en för medlemmar dit information kan skickas som är intressant för alla medlemmar. Mailadresserna är:

För medlemmar: kullamollan-medlemmar@lists.kullamollan.se

För Styrelsen: kullamollan-styrelse@lists.kullamollan.se

Dessutom kan man nå föreningen på mailadressen info@kullamollan.se. För närvarande administreras denna mailadress […]