Kontaktuppgifter

Föreningen kan nås enligt följande:

Ordförande: Patrik Fältström
Tel: 070-6059051
Mail: info@kullamollan.se
Kassör: Karin "Kajsa" Martinsson

Kalender

Årsmöte
onsdag 22:a februari 2017
kl 19.00 Kommungården
Vårstädning
söndag 7:e maj 2017
kl 11.00
Möllans dag
söndag 2:a juli 2017
kl 11.00–16.00
Kulturafton
söndag 6:e augusti 2017
kl 18.30–20.30

Årsmötesprotokoll

Till slut har vi lyckats producera elektroniska versioner av årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelsemöte. Samtidigt ordnade vi även till ett styrelsemötesprotokoll från i februari 2010.

Verksamhetsberättelse 2009 Protokoll från årsmöte 2010 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2010 Protokoll från styrelsemöte 20100213

Verksamhetsberättelse 2009

Föreningen Kullamöllans verksamhetsberättelse för år 2009.

Föreningen har haft 3 protokollförda sammanträden. 91 medlemsavgifter har inkommit.

Styrelsen har varit

Ordförande Patrik Fältström Kassör Roland Nordbeck Sekreterare Ingrid Jönsson Ledamöter Ingvar Andersson Lennart Nilsson Nils-Ingvar Nilsson Conny Jönsson Ersättare Per-Arne Persson Bertil Andersson Peter Kragh Revisorer Thean Johansson Arthur Persson Ersättare Bengt Andersson Bengt Jönsson […]